Press "Enter" to skip to content

标签: 红领巾

红领巾

戴上红领巾

第一批的少先队员东东落选了,当时东东的心情也不太好,我们也安慰过他,这不今年六一终于戴上了他一直羡慕的红领巾,成为一名少先队员
MA201406051548140004-02-0250c814f_803462 IMG_20140602_110822_4191481 IMG_20140602_110848_4620537

Leave a Comment